กล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ น้ำหนักเบา โครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักได้มากถึง 2000 กิโลกรัม
มีขนาด และรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการ

– เหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย
– รับออกแบบ และผลิตตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
รับผลิตกล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ขนาดต่าง ๆ ตามการใช้งาน และตามงบประมาณของลูกค้า

Leave a Reply