พาเลตเช่า

บริการพาเลตเช่า
– สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นในการใช้พาเลตระยะสั้น
– ไม่พื้นที่สำหรับเก็บพาเลท
-ไม่ต้องการดูแลพาเลต
ทางบริษัทมีพาเลทให้เช่า ราคาประหยัด ขั้นตอนการเช่าไม่ซับซ้อนมีมาตรฐานเดียวกัน
ขนาดมาตรฐาน 1000 x 1200 ม.ม. 1200 x 1200 ม.ม. สามารถระบุรูปแบบเฉพาะ

Leave a Reply