1000×1000 มม.

1000x1000 มม.

BP STDAD1 SIZE  1000x1000x98  MM   LOADING   Less Than 700  Kg   รับน้ำหนักต่ำกว่า 700 กิโลกรัม FUNCTIONS 2 Way  Entry เข้าใช้งานแบบ 2 ทาง STATIC LOAD 1,157  Kg รับน้ำหนักอยู่กับที่ DYNAIC LOAD Less Then 700 Kg รับน้ำหนักในขณะเคลื่อนย้าย FORK LIFT YES HAND LIFT NO MOQ 30 PRICE 200  ฿ (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)

Continue reading

1100×1100 มม.

1100x1100 มม.

BP STDBE4 SIZE  1100x1100x112  MM LOADING 701-1000 Kg. รับน้ำหนัก 701 -1000 กิโลกรัม FUNCTIONS 4 Way Entry เข้าใช้งานแบบ 4 ทาง STATIC LOAD 1263 Kg. รับน้ำหนักอยู่กับที่ DYNAMIC LOAD 701-1000 Kg. รับน้ำหนักในขณะเคลื่อนย้าย FORK LIFT YES HAND LIFT YES MOQ 30 PRICE 320 ฿ (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)

Continue reading

พาเลทขนาดมาตรฐาน 1000×1200 มม. | 1000×1200 มม.

1000x1200 มม.

BP STDCF4 SIZE  1000x1200x116  MM LOADING 1001-1300 Kg. รับน้ำหนักต่ำกว่า 700 กิโลกรัม FUNCTIONS 4 Way Entry เข้าใช้งานแบบ 4 ทาง STATIC LOAD 1907 Kg รับน้ำหนักอยู่กับที่ DYNAMIC LOAD 1001-1300 Kg. รับน้ำหนักในขณะเคลื่อนย้าย FORK LIFT YES HAND LIFT YES MOQ 30 PRICE 340 ฿ (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)

Continue reading