การออกแบบ

ในการออกแบบ Packaging วิศวกรของเราจะทำงานร่วมกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้มีความมั่นใจในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และความคุ้มค่าสูงสุดของลูกค้า