คลังสินค้า

สถานที่: มาบตาพุดระยอง

ขนาด: 13,000 ตารางเมตร

บริการ: บริการตลอด 24 ชั่วโมง