บริการ Shrink Wrapping

Shrink warp เป็นการแพ็คงานแบบพิเศษสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่, เครื่องบิน ,เรือยอชท์, รถบรรทุก , รถไฟสามารถจัดจัดเก็บด้านนอกคลังสินค้า ป้องกันแสดง UV ป้องกันน้ำ หรือสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปทำให้เกิดความเสียกับตัวสินค้า เพื่อจัดเก็บระยะยาว