พาเลทเช่า

พาเลทไม้ที่ให้เช่ามี 2 ขนาด

  • พาเลทไม้ขนาด 1000x1200 มม.
  • พาเลทไม้ขนาด 1200x1200 มม.