พาเลทไม้

พาเลทไม้ ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาตรฐานสากล คำนวณการโหลดด้วยความแม่นยำ เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้พาเลทที่เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่าด้านต้นทุน

  • ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับรถโฟล์คลิฟท์ แฮนด์ลิฟต์ และอุปกรณ์โยกย้ายอื่นๆได้อย่างดีทั้งใช้งาน 2 ทาง และ 4 ทาง
  • สามารถออกแบบให้โหลดสินค้าเริ่มต้นตั้งแต่ 100 -10,000 กิโลกรัม
  • มีขนาดตั้งแต่ 600x600 มิลลิเมตร ถึง 3000x12,000 มิลลิเมตร
  • ผลิตด้วยไม้ที่ผ่านการอัดอบน้ำยาเพื่อป้องกันเชื้อรา และมาตรฐานควบคุมความชื้นของไม้
  • มีวัตถุดิบไม้รองรับการผลิตมากกว่า 100,000 พาเลท/เดือน โดยคัดสรรไม้ที่มีคุณภาพจากแหล่งป่าปลูกทั่วโลก
  • ผลิตตามมาตรฐาน ISPM15 (ISPM15 คือ ข้อกำหนดเรื่องการควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ)
  • จัดระบบการขนส่งให้ถึงมือลูกค้าได้ตามเวลาที่ต้องการ รองรับระบบ Milk Run