ลังไม้

ลังไม้ออกแบบด้วยโปรแกรมเฉพาะที่พัฒนาร่วมกับ สวทช ที่มีความน่าเชื่อถือ และออกแบบได้เหมาะสมกับตัวสินค้าที่จะบรรจุ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของราคา และคุณภาพของลัง โดยออกแบบให้เหมาะกับทุกความต้องการของการใช้งาน ทั้งด้านการขนส่งและจัดเก็บ

ลังโปร่ง 2 ทาง 4 ทาง

ลังทึบ 2 ทาง 4 ทาง

ลังไม้อัด