วงล้อ

บริษัทรับผลิต วงล้อไม้สำหรับม้วน, สายไฟ, ไฟเบอร์ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษ ตามความต้องการของลูกค้าสามารถผลิตทั้งแกนไม้ และพลาสติก กระดาษ วัตถุดิบเป็นไม้อัดและไม้จริง