บริษัท ของเรา

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

บริษัทบูรณาพากรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี ในการออกแบบ การผลิต และบริการบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าประเภทต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

รางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น

ประเภทการบริหารอุตสาหกรรม ขนาดกลางขนาดย่อม

เป็นองค์กรที่ทำงานและบริหารงานจากข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามกำหนดเวลา

รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น

ปี พ.ศ.ผลิตภัณฑ์
2525ผลิตขารองตู้เย็นแบบไม้
2533ผลิตพาเลตไม้
2542ผลิตลังไม้
2547ได้รับรองมาตรฐาน IPPC (IPPC มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก)
2549ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 (ปัจจุบัน 9001:2015)
2550ติดตั้งเครื่องยิงพาเลทแบบอัตโนมัติ
2556ผลิตวงล้อไม้
ให้บริการเช่าพาเลทไม้
2557ได้รับรองมาตรฐาน FSC (เครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ และป่าปลูกอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ)
2558บริการแพ็คสินค้าครบวงจร
บริการคลังสินค้า
ได้รับรองมาตรฐาน FSC
2559บริการแพ็คงานเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
2560บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บริการของเราครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของประเทศไทยr